martes, 1 de abril de 2008

El pescador

Nombre de participants: Mínim 8 i màxim 20
Mecànica del joc: A l’aire lliure, es delimita un espai, p. ex. Amb una retxa i, tots els jugadors menys un són defora de la mateixa. Aquest té el nom de Pescador i crida: “A l’aigua!”. Al moment que crida tots surten corrent cap a l’altra costa mirant que el pescador no els toqui, ja que si els toca han de parar juntament amb ell, agafats de la mà i guanya el darrer que queda per tocar, que serà el pescador de la pròxima jugada.
Motricitat: Afavoreix el moviment i la rapidesa.
Edat: A partir dels 4 anys.