lunes, 18 de febrero de 2008

Jocs populars per a l'EI

1,2,3 pica paret (o suro)

Nombre de participants: 3 com a mínim.

Mecànica del joc: Per començar el joc, es busca una paret o lloc de referència, i s’estableix una distància. Del grup hi ha un fillet que para i serà el portaveu del joc. Aquest es col·locarà de cara a la paret, donant l’esquena als seus companys, que estaran situats a la distància convinguda un al costat de l’altra.
El fillet que està de cara a la paret comença el joc, col·locant les dues mans a la paret, comença la cantarella (1,2,3 pica paret o 1, 2, 3 suro) i en acabar es gira ràpidament, ja que els altres jugadors han d’intentar avançar el màxim d’espai possible mentre es diu la cantarella i aturar-se quan s’acaba. Si en el moment en que es gira veu qualcú que està en moviment, ha de tornar al lloc de partida. El joc continúa d’aquesta manera repetitiva fins que algú arriba prou aprop per tocar al que para. El toca i aleshores aquest es gira i ha d’aconseguir d’atrapar un del fillets abans que arribi al punt de partida, on es consideren salvats. És, ara, aquest que ha atrapat el qui para i si no ha agafat ningú, torna a parar ell.

Motricitat: Els aspectes motors del joc són el caminar, el girar-se, el córre. Els aspectes psicomotors són la capacitat dedetenció, domini de l’equilibri, i per part del qui para, coordinació del ritme i moviment de les mans. És un joc de gran motricitat i coordinació del cos.

Edat: A partir dels 4-5 anys.BubbleShare: Share photos - eco-friendly toys

No hay comentarios: